Usługi

Inwentaryzacje cmentarzy

Podstawą wykonywanych przez nas prac inwentaryzacyjnych są pomiary geodezyjne rzeczywistego stanu cmentarza. Na ich…

Cmentarne bazy danych

Pozyskane podczas inwentaryzacji cmentarza informacje stanowią trzon bazy danych, która wykonywana jest…

Oprogramowanie

Do obsługi stworzonej bazy danych dostarczamy zupełnie nieodpłatnie autorskie rozwiązanie informatyczne CMENTARZ_E.pl_3.0. Podstawowe…

Oznakowanie cmentarzy

Wykonujemy tablice z planem cmentarza, słupki z oznakowaniem miejsca oraz tablice informacyjne.…