Inwentaryzacje cmentarzy

Podstawą wykonywanych przez nas prac inwentaryzacyjnych są pomiary geodezyjne rzeczywistego stanu cmentarza. Na ich podstawie tworzona jest dokładna mapa cmentarza  Na mapę nanoszone są usytuowania wszystkich grobów, drzewostanów oraz całej technicznej infrastruktury cmentarza. Zaznaczanie są także chodniki, ujęcia wody, ogrodzenia, bramy, kaplice i inne charakterystyczne miejsca.

W porozumieniu z zarządcą cmentarza zakładamy podział cmentarza na kwatery. Wprwadzamy również rzędy, lub utrzymujemy istniejący już podział cmentarza. Każdy grób otrzymuje indywidualny numer inwentaryzacyjny zgodny z przyjętym podziałem. Groby są numerowane po kolei tak, aby nawet przy nieregularnym układzie grobów identyfikacja grobu była jak najprostsza.

W kolejnym etapie wykonywana jest dokumentacja fotograficzna cmentarza obejmująca wszystkie groby i miejsca szczególne a także miejsca wskazane przez zarządcę. Efektem końcowym każdej inwentaryzacji jest stworzenie w oparciu o pozyskane informacje i dane, elektronicznej bazy danych.