Oznakowanie cmentarzy

Wykonujemy tablice z planem cmentarza, słupki z oznakowaniem miejsca oraz tablice informacyjne.

Tablice z planem cmentarza i regulaminem

Celem umieszczenia na cmentarzu tablicy z planem cmentarza jest odnalezienie lokalizacji właściwego grobu. Tablice z regulaminem są umieszczane w celu przedstawienia użytkownikom zasad funkcjonowania cmentarza.

Słupki informacyjne

Wykonujemy oznaczenie założonego podziału cmentarza w postaci słupków informacyjnych rozmieszczanych na granicach kwater oraz jeżeli to możliwe rzędów. Oznaczenia takie mają ułatwić identyfikację grobu oraz możliwość łatwiejszego odnalezienia się w przestrzeni cmentarza. Wykonujemy słupki stalowe. Ich głównym atutem jest trwałość i estetyczny wygląd. Przygotowujemy wzory słupków z granitu. Istnieje możliwość wykonania słupków wg projektu zleceniodawcy.

Tablice na informacje

W ofercie posiadamy tablice informacyjne do wykorzystania do wywieszania ogłoszeń przy parafii, cmentarzu lub w dowolnym innym miejscu. Tablica posiada podłoże korkowe oraz perforowaną metalową blachę. Kartki z ogłoszeniami można zaczepiać na dwa różne sposoby: przypinać pinezkami do tablicy korkowej lub za pomocą magnesów przymocować do metalowej blachy.